DUYURULAR
BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ ;)
EREĞLİ PEGEM AKADEMİ (KPSS)
kdz.ereglipegem
kdz.ereglipegem
EREĞLİ EBİL İNGİLİZ KÜLTÜR
eregliingilizkultur
eregliingilizkultur

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)

Diğer Kurslar

KPSS-A Grubu

KPSS-A NEDİR?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS’nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin bazı kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

 

A GRUBU SINAVINDA MUHASEBE, HUKUK, İKTİSAT, MALİYE DERSLERİ İLE ALAKALI SORULAR ÇIKMAKTADIR. HUKUK DERSLERİNDE MEDENİ HUKUK, BORÇLAR HUKUKU, TİCARET HUKUKU, İCRA-İFLAS HUKUKU, ANAYASA HUKUKU, İDARİ YARGI, CEZA HUKUKU KONULARI VARDIR.

MUHASEBE DERSLERİNDE GENEL MUHASEBE, ENVANTER, MALİ TABLO ANALİZİ, TİCARİ ARİTMETİK KONULARI YER ALMAKTADIR.

İKTİSAT DERSLERİNDE MİKRO İKTİSAT, MAKRO İKTİSAT, PARA, BANKA VE KREDİ, U.ARASI İKTİSAT, TÜRKİYE EKONOMİSİ, KALKINMAİ İKTİSADİ DOKTRİNLER KONULARI YER ALMAKTADIR.

MALİYE DERSLERİNDE İSE, MALİYE TEORİSİ, MALİYE POLİTİKASI, KAMU MALİYESİ, BÜTÇE, BORÇLANMA, VERGİ HUKUKU KONULARI YER ALMAKTADIR.

A GRUBUNDA, BİRÇOK PUAN TÜRÜ BULUNMAKTADIR. ALIM YAPACAK OLAN KURUM KENDİ PUAN TÜRÜNDEN ALINAN PUANA BAKARAK MEMUR ALIMI YAPMAKTADIR. AYRICA BİRÇOK KURUM A GRUBU SINAVI İLE ALIM YAPACAĞI ZAMAN A GRUBUNDAN AYRI OLARAK YDS OUANI DA İSTEMEKTEDİR. ANCAK 2014 YILI İTİBARİYLE, ÖSYM A GRUBU PUANINDAN TERCİH YAPIP ATANABİLMEK İÇİN YDS SINAVINI ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR.

KPSS A Grubu Akademi

HUKUK

Anayasa Hukuku 20 Saat

İdare Hukuku 30 Saat Medeni

Hukuk 20 Saat

Borçlar Hukuku 20 Saat

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, İşler ve Kıymetli Evraklar Hukuku) 30 Saat

Ceza Hukuku 20 Saat

Icra - iflas Hukuku 30 Saat

Etüt Dersi 30 Saat

Toplam: 180Saat

İKTİSAT

Mikro İktisat 40 Saat

Makro İktisat 40 Saat

Para - Banka - Kredi 20 Saat

Uluslararası İktisat 7 Saat

Türkiye Ekonomisi 8 Saat

Kalkınma ve Büyüme 7 Saat

İktisadi Doktrinler Tarihi 8 Saat

Etüt Dersi 20 Saat

Toplam: 150 Saat

MUHASEBE

Genel Muhasebe 30 Saat

Mali Tablo Analizi 10 Saat

Ticari Aritmetik 10 Saat

İhtisas Muhasebesi 10 Saat

Etüt Dersi 10 Saat

Toplam: 70 Saat

MALİYE

Kamu gelirleri 10 Saat

Kamu giderleri 10 Saat

Kamu Borçları 10 Saat

Bütçe 10 Saat

Vergi Hukuku 10 Saat

Maliye Politikası 10 Saat

Maliye Teorisi 10 Saat

Etüt Dersi 10 Saat

Toplam: 80 Saat